Home About Bijiang Corporate Environment Processing Environment news Products Recruitment Feedback Contact Us
Add:Stone Town, Jinjiang City, Fujian
Province, East District, No. 99, Baisha eight
Zip:362271
Tel:0595-85596666 0595-22606666
Fax:0595-85582052
E-mail:SALES@BIJIANG.CN
Copyright (C) Fujian Bijiang Food Co., Ltd. Technical:Aoxun
Add:Stone Town, Jinjiang City, Fujian Province, East District, No. 99, Baisha eight Tel:0595-85596666 22606666 Fax:0595-85582052